Uw schadeclaim, ook onze zorg

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. Centramed doet dat zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Centramed telt per 2017 meer dan tachtig leden. Deze zorginstellingen kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling en een adequate verzekeringsdekking. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid.

dinsdag 22 mei 2018 07:00

Artikel ‘Meer en hogere schadeclaims’ in NTVG gepubliceerd

NTVG desiree onderzoek 2018De afgelopen maanden heeft mr. Drs. Desirée Klemann (gynaecoloog in opleiding) een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van claims inzake medische aansprakelijkheid bij ziekenhuizen in Nederland. Het artikel 'Meer en hogere schadeclaims' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschrijft de resultaten van het onderzoek. 

Lees meer:
maandag 07 mei 2018 11:37

2017: samen een stevig fundament voor de toekomst

Centramed heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van €952.000. Ook is de solvabiliteit in 2017 verder gestegen naar 165%. Dit is tijdens de algemene ledenvergadering op 7 mei 2018 bekendgemaakt.

Ageeth Bakker, directievoorzitter: "Terugkijkend op 2017 wil Centramed haar leden bedanken voor het vertrouwen in de organisatie en de prettige onderlinge samenwerking. Centramed kijkt ernaar uit om samen met haar leden mooie initiatieven te blijven ontwikkelen met én voor onze leden. We blijven onze bijdrage leveren aan de verbetering van het hanteerbaar houden van het risico van medische aansprakelijkheid. Centramed ziet oplossingen in het vergroten van samenwerking en het gezamenlijk ontwerpen van een slagvaardig proces rondom medische schade."

Lees meer:

 

Meer nieuws

Inloggen voor leden

Bekijk de film