Artikelen

Nieuw initiatief Centramed

EHBI Tip flyerCentramed biedt Eerste Hulp bij medische incidenten

Een 24-uurs service van een individuele communicatietraining na een medisch incident voor zorgverleners. In de EHBI-training komt de trainer zo nodig binnen 24 uur na aanvraag naar de zorgverlener toe (hoeft níet perse 24 uur na het betreffende incident). De benodigde vaardigheden trainen voordat een incident heeft plaatsgevonden behoort dus ook tot de mogelijkheden. Om zorgverleners tijdig goed voor te bereiden op het gesprek met de patiënt en diens naasten heeft Centramed samenwerking gezocht met het landelijk netwerk van ervaren trainers van Training in Praktijk. Zie ook het interview van Barbara Stam over dit initiatief in de LetselschadeNEWS oktober 2014 en het interview van BNR Nieuwsradio met Training in Praktijk (tweede onderwerp van BNR gezond).