Nieuwsarchief

donderdag 08 februari 2018 08:00

essersOp 7 februari 2018 is J.M.P. (Jean-Paul) Essers MBA door de Raad van Commissarissen (RvC) aan de Algemene Leden Vergadering voorgedragen voor benoeming tot commissaris. Jean-Paul Essers MBA is per die datum officieel benoemd tot lid van de RvC voor een periode van vier jaar.

Ageeth Bakker, directievoorzitter Centramed: "Ik verwacht dat Jean-Paul Essers een waardevolle aanvulling in de RvC zal zijn. Daarnaast zal hij ook de Audit & Riskcommissie versterken. Jean-Paul heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen grote organisaties waar complexe besluitvormingsprocessen plaatsvinden met verschillende stakeholders. Door zijn ervaring als bestuurder bij de Stichting Mondriaan weet hij goed wat er in de GGz-branche speelt en mogelijk nog gaat spelen. Deze expertise is van grote toegevoegde waarde voor de onderlinge in het algemeen en GGz-leden in het bijzonder."

Achtergrond Jean-Paul Essers
Jean-Paul is van 1977 tot 1998 in dienst geweest van de Koninklijke Marine. Daar heeft hij meerdere functies vervuld. Ook heeft hij hier de HEAO afgerond en is na zijn Marinetijd 8 jaar werkzaam geweest als consultant bij Deloitte. In die tijd heeft hij een controllersopleiding en de MBA aan Nijenrode afgerond. Vervolgens is hij 10 jaar bestuurder geweest van Adelante Zorggroep en sinds oktober 2017 is Jean-Paul werkzaam als bestuurder bij de Stichting Mondriaan. Jean-Paul heeft in zijn carrière verscheidene nevenfuncties bekleed, momenteel als voorzitter van de Raad van Toezicht van de R.K. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg (Meijel).

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC van Centramed bestaat conform de statuten uit zes leden:

  • drie leden van de RvC zijn zorg gebonden (afspiegeling: 1 lid namens UMC, 1 lid namens ziekenhuizen en 1 lid namens GGz-instellingen);
  • drie leden van de RvC zijn niet-zorg gebonden (onafhankelijk, niet verbonden aan leden)

Klik hier voor meer informatie over de Raad van Commissarissen en samenstelling.

Meer informatie
U kunt met uw vragen terecht op e-mailadres directie@centramed.nl of op het telefoonnummer (070) 301 70 92.

Meer nieuws