Nieuwsarchief

2017: samen een stevig fundament voor de toekomst

maandag 07 mei 2018 11:37

Centramed heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van €952.000. Ook is de solvabiliteit in 2017 verder gestegen naar 165%. Dit is tijdens de algemene ledenvergadering op 7 mei 2018 bekendgemaakt.

Ageeth Bakker, directievoorzitter: "Terugkijkend op 2017 wil Centramed haar leden bedanken voor het vertrouwen in de organisatie en de prettige onderlinge samenwerking. Centramed kijkt ernaar uit om samen met haar leden mooie initiatieven te blijven ontwikkelen met én voor onze leden. We blijven onze bijdrage leveren aan de verbetering van het hanteerbaar houden van het risico van medische aansprakelijkheid. Centramed ziet oplossingen in het vergroten van samenwerking en het gezamenlijk ontwerpen van een slagvaardig proces rondom medische schade."

Solvabiliteit stijgt naar 165%
In 2017 is het financiële fundament van Centramed verder verstevigd. Mede dankzij alle genomen maatregelen en adequate herverzekeringsdekking laat Centramed eind 2017 wéér een positief resultaat zien. Per 31 december 2017 is de solvabiliteit van Centramed gestegen naar 165% (2016: 155%). Dit is ruim boven de interne minimumnorm van 150% en dichter bij de streefsolvabiliteit van 175%.

Geen toename claims
In 2017 werden 863 claims bij Centramed gemeld. Het totale aantal claims zit daarbij op het niveau van vorig jaar. Ondanks deze gunstige ontwikkeling verwachten wij dat het aantal claims de komende jaren zal toenemen, o.a. door ontwikkelingen in wetgeving en doordat mensen steeds 'claim bewuster' worden.

Stijging gemiddelde schadelast zet door
De schadelast is de optelsom van reserveringen en betalingen. In 2017 zet de stijging van de gemiddelde schadelast per claim door. Deze stijging komt o.a. door de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd, een terugtredende overheid, veranderende wetgeving, een toename van kosten voor verzorging en de toename van buitengerechtelijke kosten (BGK). Door deze ontwikkelingen komen de beheersbaarheid en betaalbaarheid van aansprakelijkheid en het gevoel van solidariteit verder onder druk.

In ons online jaarverslag 2017 kunt u meer lezen over de jaarcijfers 2017.

 

Meer nieuws