Raad van Commissarissen

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij, waarbij de leden mede het beleid bepalen. Onder andere via de Algemene Ledenvergaderingen van Centramed en de Raad van Commissarissen kunnen de leden hier invulling aan geven.

Raad van Commissarissen

  • namens de ziekenhuizen: Jaap van den Heuvel (voorzitter)
  • niet aan zorginstellingen gelieerd: Dolf Kamermans
  • niet aan zorginstellingen gelieerd: Margreet Haandrikman AAG
  • niet aan zorginstellingen gelieerd: Monique Klompé MGM

Eed en belofte Governance Principes Verzekeraars
Centramed onderschrijft de Governance Principes Verzekeraars. Bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten een eed of belofte afleggen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Met het afleggen van deze eed beloven zij dat zij in hun functie naar eer en geweten zullen handelen en belangen goed zullen afwegen.