Schade voorkomen

alice 1

Naast schade verzekeren en schade behandelen, ziet Centramed het voorkomen van schade als één van haar kerntaken. Niet alleen in het belang van de patiënt. Ook voor de zorginstelling, de zorgverleners en Centramed als medische aansprakelijkheidsverzekeraar is een zo hoog mogelijke patiëntveiligheid belangrijk.

Claims zijn één van de topjes van de ijsberg die inzicht geven in wat mis gaat in de zorg. Samen met andere signalen kunnen claims meer inzicht geven in de (basis)oorzaken van incidenten.

Ondersteuning en advies
De verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid ligt primair bij de leden, de zorginstellingen. Maar zij kunnen daarbij rekenen op de concrete ondersteuning van Centramed. Inzicht en (h)erkenning van risicogebieden vermindert de kans op het ontstaan van incidenten. Door gerichtere analyse van de claims kan Centramed haar leden steeds meer een spiegel voorhouden (van de Centrameter, Centramonitor naar de CentraWijzer). Naast het bieden van meer inzicht in risicogebieden bieden wij onze leden ook ondersteuning door het samen met de instellingen uitvoeren van gerichte schade preventie-activiteiten.

Het pre-, per- en post-incidenten preventieprogramma
De laatste jaren zijn steeds meer activiteiten gericht op het voorkomen van schade en schadeclaims en het adequaat omgaan met incidenten. Wij noemen dit het pre-, per en post-incidenten preventieprogramma. Centramed ondersteunt haar leden en initieert regelmatig symposia om kennis te delen met onze leden. Bovendien organiseert Centramed workshops, trainingen en presentaties voor zorgverleners en –bestuurders. 

Eerste hulp bij incidenten
Ondanks alle inspanningen kan het soms nog steeds misgaan in de zorg. Juist dan is het van groot belang dat patiënten en hun naasten adequaat worden opgevangen en dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Onjuiste verwachtingen van patiënten kunnen leiden tot claims, vooral ook als niet goed wordt gecommuniceerd vooraf en achteraf. 

Centramed vindt het belangrijk dat er binnen de instellingen aandacht is voor de georganiseerde opvang en nazorg van zowel patiënten als zorgverleners. Centramed biedt zorginstellingen en zorgverleners ondersteuning bij het voorkomen en het adequaat omgaan met incidenten via EHBI (Eerste Hulp Bij Incidenten), waaronder de film "Met lood in de schoenen..." en de GOMA-app

Meer weten?
Neem contact op met Alice Hamersma via relatiebeheer@centramed.nl of bel ons op 070 301 70 70.