Zorgverleners & openheid

Samen met onze leden streven wij naar een mensgerichte, actieve en zorgvuldige behandeling van schadeclaims conform de gedragscode GOMA. In deze gedragscode staan 19 aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De aanbevelingen zijn gericht op alle bij incidenten en schadeclaims betrokken partijen. 

Goede communicatie
Goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is bij medische incidenten cruciaal. Als Centramed zijn wij daar van overtuigd. Wij zien het als onze taak om zorginstellingen en zorgverleners te helpen bij het verbeteren van die communicatie. Als het misgaat heeft dat veel impact op betrokkenen, vooral voor de patiënt en zijn naasten, maar ook voor zorgverleners. Opvang en nazorg na zo'n traumatische gebeurtenis is dan op zijn plaats.

Vragen en dilemma's
Het gedrag van zorgverleners en veiligheidscultuur is essentieel voor het vergroten van patiëntveiligheid en het adequaat omgaan met incidenten. Vragen en dilemma's waar zorgverleners elk moment van de dag plotseling voor kunnen komen te staan:
- Hoe reageert u als zorgverlener op een medisch incident?
- Hoe komt u in gesprek met een betrokken patiënt en/of diens naaste omgeving?
- Hoe vertelt u een patiënt dat er iets is mis gegaan?
- Wat is de rol van de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur en andere betrokkenen?

Handvatten zorgverleners
Centramed biedt zorginstellingen en zorgverleners ondersteuning bij het voorkomen en het adequaat omgaan met incidenten via EHBI (Eerste Hulp Bij Incidenten). Hiertoe hebben we een aantal handvatten ontwikkeld:

  1. Centramed brochure voor zorgverleners 'Eerste hulp bij aansprakelijkheid'
  2. Een korte film, "Met lood in de schoenen..." om de do's en don'ts rond de afhandeling van medische incidenten aansprekend in beeld te brengen. Hieronder kunt u ook vast een paar fragmenten uit onze filmp 'Met lood in de schoenen...' bekijken.
  3. Een GOMA-app voor smartphone, tablet én computer die zorgverleners praktisch bijstaan op het moment dat zij met een medisch incident te maken krijgen.
  4. Presentaties, workshops en trainingen om als zorgverlener, -medewerker of -bestuurder klaar te zijn voor een goede en transparante afhandeling van medische incidenten en claims.
  5. Eerste Hulp Bij Incidenten (EHBI-training en coach): een individuele communcatietraining voor de zorgverlener die te maken krijgt met een medisch incident, op maat en on the spot (indien gewenst binnen 24-uur!). De training is ontwikkeld in samenwerking met Training in Praktijk.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan hulp of advies dan kunt u contact opnemen met relatiebeheer@centramed.nl
In onze gratis GOMA-app vindt u ook veel informatie over de GOMA en praktische tips.

Hieronder kunt u ook vast een paar fragmenten uit onze film 'Met lood in de schoenen...' bekijken.

In deze film komen verschillende artsen aan het woord die openhartig praten over hun ervaringen en persoonlijke lessen die ze daaruit geleerd hebben.Door hun verhaal heen speelt een waarheidsgetrouwe casus die het belang van communicatie pijnlijk duidelijk maakt.

Excuses is niet erkennen 

Communicatie arts:patiënt 

Impact op zorgverlener